F  O  T O R  I  M  A  S©  

                             Umetnička Fotografija i Upravljanje Rizikom u Informacionoj Tehnologiji i Obradi Vizuelnih Informacija 

 

 

 

                                             

                                                                      Profesionalne Reference

                   

                     VIMS Management Services (PDF fajl)                                    Profesionalna Biografija  (PDF fajl)

 

                                                                         

   

 

                                                                                                                            

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  © Dr. Vladimir D Ivanović, 2006                                                                                                                                         

 

                                 Sve fotografije, kreacije, radovi i logoi na ovom sajtu su copyrighted vlasništvo autora Dr.Vladimira D Ivanovića.